Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3539 82e7 390
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viababcia babcia
Ludzie zostali stworzeni do tego, by być kochani, a rzeczy do tego, aby być używane. Powodem, przez który na świecie panuje chaos, jest to, że rzeczy są kochane, a ludzie używani.
— Paweł Leśniak
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viababcia babcia
2886 8a8f 390

"Argh".. ;) 
Reposted fromCandyMonster CandyMonster viababcia babcia
6947 6e29 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
Reposted fromsober sober viababcia babcia
5003 3e2a 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
8803 4deb 390
Reposted bybudasdeadwolfninnghizidharobintsmonotymoteuszhashibeyi
prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać, bo zaczął lubić musztardę. a czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.
Reposted fromgoraca-czekolada goraca-czekolada viapaszke paszke
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viapaszke paszke
7699 3c4f 390
Reposted fromrisky risky viababcia babcia
8875 28a8 390
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh viababcia babcia
1047 54cb 390
Reposted fromhacisakir hacisakir viababcia babcia
9007 368c 390
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viababcia babcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl